In de eindjaren 70 en beginjaren 80 kenmerkten de nationale radiozenders zich in het hoofdzakelijk uitzenden van Engelstalige muziek. Een muziekkeuze volledig gericht op de jeugd. Het was namelijk deze groep jongeren waar de gehele muziekwereld zich op richtte. Men wist en voelde dat onder deze groep een flinke omzet te behalen was. De platenmaatschappijen, gericht op omzet, speelden daar volledig op in, gevolgd door de nationale radiozenders, die slechts één doel voor ogen hadden, namelijk een zo’n groot mogelijke luisterdichtheid. Dit was het begin van de grote muziekvervlakking op de Nederlandse radio. Tienduizenden, beter gezegd honderdduizenden Nederlanders zagen de gevarieerde muziek, waaronder dus ook hun muziek, verdwijnen. Ondanks alle geluiden van buitenaf, bleven deze zenders zich hardnekkig verzetten om de gevarieerdheid, waaronder de Nederlandstalige muziek, terug te brengen op de Nederlandse radio. Dit had tot gevolg dat in geheel Nederland de ene na de andere piratenzender de lucht in ging.

Zoals ook onder historie wordt aangegeven speelde ook de ex-piratenzender “Titan-Weekend-Radio-Schagen” hierop in. Het programma zou voor het grootste gedeelte bestaan uit: